Firmy i osoby zainteresowane udziałem w targach prosimy o kontakt w celu uzyskania formularzy zgłoszeniowych
oraz oferty uczestnictwa. Wypełniony formularz należy przesłać mailem lub faxem.

Oryginały należy przesłać na adres:
Expo Silesia, 41-219 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 124


SERDECZNIE ZAPRASZAMY  DO KONTAKTU!